The English version

Taimkatte kaugseire töörühm

Töötajad
Projektid
Õppetöö
Grandid
Publikatsioonid
Kroonika
CHRIS pilt Järvselja õppe- ja katsemetskonna CHRIS pilt (700K) Eesti metsakaart Eesti metsakaart (264K, © U. Peterson)

Aluspinna monitooringu vallas uuritakse taimkatete ja veepinna optilist kaugseiret kui ka maakasutust ja selle muutusi. Paljude aastate kestel on olnud keskseks teemaks kiirguslevi taimkattes ja selle kasutamine taimkatte, ennekõike metsade optilises kaugseires. Selleks on loodud ja luuakse optilise kiirguse taimkattelt peegeldumise mudeleid, mis on optilise kaugseire teoreetiliseks aluseks. Satelliidiinfo kasutamiseks kaugseires uuritakse ka atmosfäärikorrektsiooni meetodeid ja võimalusi. Oktoobrist 2000 töötab Tõraveres NASA AERONET võrgu päikesefotomeeter, mis mõõdab satelliidipiltide atmosfäärikorrektsiooniks vajalikke atmosfääri optilisi omadusi.

Optilise kaugseire metoodika väljatöötamiseks on loodud mitmesugust spetsiaalaparatuuri maapealseteks ja lennukimõõtmisteks ning tehakse mõõtmisi nii Järvselja õppe-katsebaasi metsades ja metsade kohal kui Tõravere enrgiavõsa istanduses.

Käsil on mitmed praktilise väljundiga uurimused. Satelliidiinfot kasutatakse metsade raiete kaardistamiseks, maakasutuse muutuste jälgimiseks, ka Euroopa Liidu põllumajandustoetuste jaotamisel vajalikeks pindalahinnanguteks.

2005. aastal laienes optilise kaugseire temaatika ka veekogudele. Uuritakse Eesti rannikumerede ning Peipsi järve optilisi omadusi ning võimalusi satelliidiinfo kasutamiseks veekogude seisundi jälgimisel.

Töörühma teadurid loevad erikursusi Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis ning juhendavad nende ülikoolide tudengite lõputöid, magistri- ja doktoritöid.


pall Eesti satelliidipilt Eesti Eesti talvel
Suvine Talvine


pall Huvitavat lugemist

Kaugseire kohta on palju huvitavat infot saadaval veebis.
Nii näiteks pakutakse (ka tasuta) valikuid satelliidipiltidest järgmistel aadressidel.

MODISe pildid
http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/IMAGES/
ja http://modarch.gsfc.nasa.gov/.

Eesti ja lähiümbruse kohta kaunis operatiivseid MODISe pilte saab näha AERONETi veebilehe kaudu http://aeronet.gsfc.nasa.gov/. Sealt tuleks valida näiteks [+Level1.0 AOT], jaamade loetelust [Toravere], vastav kuu ja päev (kui see päev on kalendris sinisega märgitud) siis [Show Terra-MODIS] või [Aqua-MODIS] ja ilmubki vastav pilt. Pilte saab vaadata mitme resolutsiooniga (2000m, 1000m, 500m, 250m) klõpsates hiirega vastaval numbril pildi all. Tulemusena ilmub nähtavale väike pilt tsentreerituna Tõraverele. Tehes sellel pildil omakorda hiire klõpsu, laaditakse ekraanile suurem pilt, mida saab soovi korral salvestada.

Sama päeva Terra-MODIS pilt (1000m) laaditakse igal õhtupoolikul ka meie ilmapiltide lehele http://www.to.ee/~andres/weathergifs/.

Siin on näiteks näha 2006. a. kevadised metsapõlengud meie lähiümbruses:
26.04.2006
30.04.2006
08.05.2006


Avaruumi kliimaobservatoorium DSCOVR
Avaruumi kliimaobservatoorium DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) on Päikese ja Maa vahel Lagrange'i punktis L1 olev kosmoseaparaat päikesetuule monitoorimiseks. Observatooriumis on ka kaamera EPIC Maa Päikese poole pööratud külje pildistamiseks. Siia on kogutud neid pilte, kui DSCOVR näeb Euroopat:
EPIC


Kaugseirest üldse ja ka valik satelliidipilte
http://visibleearth.nasa.gov/.

Mitmete satelliidisüsteemide poolt tehtud pildid (muuhulgas ka valik tasuta Landsat pilte)
http://glcf.umiacs.umd.edu/data/.

Suure lahutusvõimega pildid päevakohastest ja muidu põnevatest paikadest
http://www.digitalglobe.com/.


Viimati muudetud 2. mail 2018
A. Kuusk, andres@to.ee


Tartu Observatoorium      Tartu Ülikool,
LOTE,
Atmosfääri- keskkonnafüüsika laborid