Avalehele

Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituut

01.01.1947
Teaduste Akadeemia raames moodustati Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituut, direktoriks sai TPI professor matemaatik Arnold Humal. Instituut moodustati peamiselt Tartu ülikooli astronoomia ja meteoroloogia observatooriumeist. Need lülitati ametlikult instituudi koosseisu 8. juulil 1948. Instituut paiknes kahes linnas kokku neljas kohas, neist Metobs Tartus ja geodeesia töörühm Tallinnas. Füüsika ja geofüüsika sektorit juhatas Anatoli Mitt, H. Liidemaa oli vanemteadur, A. Ohu nooremteadur - see oligi kogu geofüüsikaobservatooriumi koosseis. Geofüüsikaobservatooriumi tegevusalad olid:
- meteoroloogilised ja klimatoloogilised vaatlused
- mikroklimaatilised uurimised
- aktinomeetrilised mõõtmised
- seismomeetrilised mõõtmised

1950
TA Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituut koondatakse Tartusse, direktoriks saab Aksel Kipper. Füüsika ja geofüüsika sektori juhatajaks saab H. Liidemaa. Geofüüsika sektori koosseis kasvab 15-liikmeliseks. Instituudi juures asutab E. Medvedjev H. Liidemaa toetusel aktinomeetriajaama, mis avatakse 1. jaanuaril 1950.

1951
Juhan Ross saab aktinomeetriajaama juhatajaks. Aktinomeetriajaam viiakse linnast välja Ränile Ropka valda. Alustati tähtajalisi aktinomeetrilisi vaatlusi ning summaarse kiirguse pidevat registreerimist. Tähtajalised vaatlused kestsid 1960. a. lõpuni.


9.10.1952

Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituut saab uueks nimeks

Füüsika ja Astronoomia Instituut


Allikad

Aruksaar, H., 1992. Kaarel Kirde - esimene eestlasest geofüüsikaprofessor Tartu ülikoolis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 231-249.
EFS aastaraamatud 1989..
Eilart, J. (Koostaja), 2001. Akadeemik Juhan Ross. Bibliograafia. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn.
Füüsikakroonikad 1977..1987.
Liidemaa, H., 1992. Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi rajamine ja meteoroloogia areng Eestis aastail 1865-1918. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 63-79.
Mürk, H., 1992. Meteoroloogia- ja klimatoloogiaalasest uurimistööst Eestis 1920-1940. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 80-98.
Palm, I., 1992. Meteoroloogia õpetamisest Tartu ülikoolis aastail 1919-1940. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 99-122.
Tartu Observatooriumi aruanded 1991..
Tartu Ülikooli raamatukogu fotokogu, http://www.utlib.ee/ee/andmebaasid/portreed/
Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 99-122.
Siilivask, K. (Koostaja), 1982. Tartu Ülikooli ajalugu. II, 1798-1918. Eesti Raamat, Tallinn.
Tooming, H., 2001. Ilm ja inimesed, Teaduste Akadeemia kirjastus, Tallinn.
Tähetorni kalendrid.

Koostas:
Andres Kuusk

Kaasa aitasid:
Kalju Eerme
Ain Kallis
Olavi Kärner
Tiit Nilson
Viivi Russak
Madis Sulev
Uno Veismann